Sytze Wetting Trail 6.8 km –> 7.6 km

Vanwege werkzaamheden door het Fryske Gea in de Grote Wielen, gaat de 6.8 km dit keer ook via de tunnel onder de Groningerstraatweg door en maakt een lusje door het bos bij de camping. De route wordt wel iets langer: 7.6 km, maar het betreft een trail, tijd is niet belangrijk, plezier daar gaat het om! Volledige route: https://afstandmeten.nl/index.php?id=3571191

A Splitsing, 18.6 gaat linksaf en 7.6 gaat rechtsaf

B 6.8 gaat hier rechtsaf

C 6.8 steekt hier het grasveld over

D 6.8 houdt hier rechts aan

E 6.8 gaat door deze mooie ‘boslaan’

F Weg buigt naar links richting camping

G Vlak voor de verharding rechtsaf en dan aan de rechterkant van de sloot weer richting noorden en aan het einde linksaf.

H Dit was eerst onderdeel van de alternatieve route, maar er moet voor dit pad een omweg worden gemaakt (de boom om) en dat maakt deze afstand nog langer. Hier kom je dus als het goed is niet langs šŸ™‚