Groene Ster Avondloop

Woensdag 9 augustus 2017

Groene Ster Avondloop
Avondloop over 5 en 10 km.
Deze loop is in 2015 met succes voor het eerst gehouden en wordt georganiseerd door AV Lionitas en Loopgroep Leeuwarden. De route is een ronde van 5 km, die 1 of 2 keer gelopen kan worden.

Deelname is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Inschrijven

Starttijd

19:30 uur alle afstanden

Startplaats

Groene Ster, nabij Centrumplein.
Aan de Groningerstraatweg N355 tussen Leeuwarden en Tietsjerk, komende vanuit Leeuwarden bij verkeerslichten naar rechts, direct weer links, daarna weer rechts (Mountsjewei) naar parkeerplaatsen aan de Simmerkrite.

Inschrijven

Online via inschrijven.nl
Na-inschrijven tot 15 minuten voor de start nabij het Centrumplein/Kiosk

Inschrijfgeld

€7,00
Ook deelname mogelijk tegen organisatiekosten (geen herinnering). De kosten bedragen dan: € 5,00

Korting

Bij voorinschrijving geldt een korting van € 1,00 op bovengenoemde inschrijfgelden.

Route

5 km : afstandmeten.nl
10 km : tweemaal de ronde van 5 km

Aanwezig

Ruime parkeergelegenheid
Verzorging onderweg en na afloop van de wedstrijd.
ER is geen kleedgelegenheid en douches!!!

Foto’s

Bekijk hier de foto’s van het afgelopen evenement.

MAN, 5 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Thomas von Tent 1991 Nijkerk Gld 17:32
2 Joris van den Bosch 1995 Lionitas 17:52
3 Richard Aalders 1969 Nietap 18:32
4 Mohamud Abdikarim 1987 Leeuwarden 18:40
5 Harmen Dijkstra 1978 Lionitas 19:37
6 Remco Schraa 1973 Loopgroep Leeuwarden 19:43
7 Wouter de Vlugt 1983 Friesland 19:45
8 Jesper Keidel 1991 Lionitas 19:52
9 Klaas Prangen 1973 Loopgroep Hugo Veenker 20:14
10 Booyen Nicolai 1962 Lionitas 20:38
11 Edwin de Groot 1993 Leeuwarden 20:51
12 Denis van Raalte 1971 Lionitas 20:56
13 Peter Eerkes 1985 Lionitas 21:15
14 Popke Gjaltema 1979 Buitenpost 21:32
15 Niek Westra 1991 Leeuwarden 21:35
16 Peter Wrekenhorst 1969 Iphitos 21:46
17 Sander van hoorn 1986 Lionitas 22:22
18 Marco Vijver 1969 Franeker 22:28
19 Rob Vijver 1991 Lionitas 22:30
20 Cor Wetting 1953 Lionitas 22:34
21 Remy Borawitz 2000 Lionitas 22:54
22 Erwin Tuithof 1991 Leeuwarden 22:57
23 Gerben Biesbroek 1992 Leeuwarden 23:20
24 Remko Haakma 1985 Leeuwarden 23:25
25 Bartele van der Schaaf 1986 Feanwalden 23:28
26 Fedde Bloemhof 1963 Itens 23:40
27 Pieter van der Bij 1957 Athleta 23:44
28 Oane de Vries 1988 Feanwalden 23:46
29 Arne Visser 1985 Leeuwarden 23:47
30 Sybren Kuiken 1984 Ferwert 24:23
31 Bayu Fransz 2001 Leeuwarden 24:24
32 Andreas Eckringa 2002 Leeuwarden 24:24
33 Peter Rutkens 1958 Lionitas 24:46
34 Remco Eikhout 1978 Leeuwarden 25:05
35 Mike Mulder 1999 Leeuwarden 25:16
36 Marten Peter Wagenmakers 1987 Hurdegaryp 25:43
37 Niels Veenstra 1976 Leeuwarden 25:46
38 Tsjeard Hofstra 1981 Wommels 25:52
39 Ralph Zuidema 1975 Leeuwarden 25:54
40 Erwin Walstra 1983 Leeuwarden 26:01
41 Tjeerd Yedema 1966 Leeuwarden 26:06
42 Jelte Bouma 2003 Spartacus 26:17
43 Meint Terpstra 1954 De Sperwers 26:20
44 Sido van der Leij 1961 Leeuwarden 26:25
45 Hiele Lootsma 1964 Loopgroep Leeuwarden 26:59
46 Ronald Mulder 1972 Leeuwarden 27:21
47 Sten Yedema 2007 Leeuwarden 27:21
48 Hidde Wagenaar 2006 Leeuwarden 27:22
49 Ronald Rauwerda 1968 Loopgroep Leeuwarden 27:24
50 Klaas Keekstra 1975 Dokkum 27:31
51 Gerko Riedstra 1967 Leeuwarden 27:34
52 Paul Palstra 1958 Leeuwarden 27:51
53 Erik Beek 1983 Leeuwarden 27:52
54 Jorrit Booi 2002 Burgum 27:59
55 André Hartmann 1966 Leeuwarden 28:14
56 Sander Veenstra 1989 Drogeham 28:33
57 Patrick Dijkhuizen 1972 Horror 28:36
58 Albert Boonstra 1959 Lionitas 28:49
59 Anew Fopma 2000 Leeuwarden 28:53
60 Lubbert Kloosterman 1949 De Westereen 29:04
61 Maarten van den Noort 1984 Roden 29:04
62 Geert de Lange 1964 Broeksterwald 29:05
63 André Jellema 1969 Lionitas 29:08
64 Thijs Hofstra 1946 Friesland 29:34
65 Peter Nonhof 1954 Sneek 29:45
66 Paul Mulder 1987 Leeuwarden 30:56
67 David van der Veen 1978 Loopgroep Leeuwarden 31:25
68 Bob Mijnders 2009 Leeuwarden 31:36
69 Michel van lunteren 1976 Leeuwarden 31:41
70 Anne-Martin de Jong 1970 Leeuwarden 31:42
71 Cor Stienstra 1957 Leeuwarden 31:55
72 Reinder Sinnema 1958 Lionitas 33:30
73 Theo Runia 1965 Friesland 33:46
74 Klaas Duits 1944 Horror 35:44
75 Jos van Oostrum 1986 Leeuwarden 36:30
76 Kevin van den Hengel 1988 Leeuwarden 38:53
77 Wouter Oosterhof 1950 Gytsjerk 39:13
78 Jan van der Hoek 1951 Friesland 40:49

VROUW, 5 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jolien Bandstra 1989 Balk 21:33
2 Marianne Kooistra 1978 Leeuwarden 21:55
3 Robin Nijholt 1995 Ossenzijl 23:22
4 Jolanda Muizer 1976 Friesland 23:30
5 Marijke Bekkema 1977 Itens 23:54
6 Sandra vd Meulen 1978 Hallum 24:01
7 Kim Dekker 1988 Friesland 25:15
8 Berber Akkerman 1982 Wommels 25:53
9 Erica Verdegaal 1960 Lionitas 25:55
10 Sanne Nijdam 1985 Leeuwarden 25:59
11 Alma Mulder 1976 Lionitas 26:09
12 Roelie de Vlas 1976 Leeuwarden 26:14
13 Selena Ypma 1981 Easterwierrum 26:28
14 Inge Jenema 1966 Tytsjerk 26:38
15 Jildou Oosterhof 1977 Loopgroep Leeuwarden 26:50
16 Anna Sophie Mijnders 2002 Leeuwarden 27:01
17 Willeke Elbersten (of ander nummer) 1985 Sneek 27:04
18 Hella van Ellen 1966 Leeuwarden 27:18
19 Carin Kuiper 1966 Lionitas 27:24
20 Esther Nijdam 1980 Gytsjerk 27:43
21 Corine de Jong 1975 Loopgroep Leeuwarden 27:49
22 Berber Dedden 1988 Jistrum 28:05
23 Jacoba Hoekstra 1989 Drogeham 28:05
24 Marielle Brussee (of ander nummer) 1987 Garderen 28:10
25 Marit Terpstra 1994 Leeuwarden 28:34
26 Britt de Lange 2000 Broeksterwald 28:43
27 Roelie van der Ziel 1973 Friesland 28:53
28 Dieuwke vd Honing 1953 Lionitas 29:01
29 Elena Berteanu 1988 Leeuwarden 29:03
30 Sabine Boer 1978 Leeuwarden 29:05
31 Linda Zeggelaar 1974 Lionitas 29:06
32 Dorienke Wits 1988 Loopgroep Leeuwarden 29:10
33 Klazien Ouwehand 1950 Tytsjerk 29:17
34 Riek vd Meulen 1947 Lionitas 29:31
35 Jelly Koopmans 1949 Lionitas 29:31
36 Mirjam Veenstra 1993 Drogeham 29:46
37 Sjoukje Dijkstra 1967 Leeuwarden 29:46
38 Lies de Jong 1956 Lionitas 29:59
39 Rebecca Waringa 1971 Aldeboarn 30:03
40 Jennifer van der Veen 1984 Leeuwarden 30:25
41 Anneke Bennema 1958 Harlingen 30:30
42 Reina Terpstra 1958 De Sperwers 30:32
43 Christina Stormer 1978 Munein 30:33
44 Siske van Oostrum 1953 Leeuwarden 30:42
45 Ilse Schumacher 1966 Lionitas 30:43
46 Tanja Postma 1977 Dronryp 30:48
47 Sylvia Attema 1994 Leeuwarden 30:56
48 Edith Wagenaar 1986 Sneek 31:00
49 Sietske Merkus 1986 Nijland 31:10
50 Marion Mijnders 2004 Leeuwarden 31:10
51 Astrid Zijlstra 1960 Friesland 31:14
52 Maartje Stoker 1978 Leeuwarden 31:31
53 Marijke Stoker 1983 Heerenveen 31:32
54 Joan Stinstra 1977 Deinum 31:32
55 Anna Hieke Fennema 1956 Loopgroep Leeuwarden 31:35
56 Marieke Baan 1979 Leeuwarden 31:39
57 Josine Sporrel 1979 Loopgroep Leeuwarden 31:40
58 Esther kloosterman 1991 Leeuwarden 31:47
59 Anja ten Berge 1964 Leeuwarden 31:52
60 Nynke Baren 1979 Leeuwarden 31:52
61 Chantal de Jongh 1967 Lionitas 32:00
62 Geeske Oosterhof 1950 Gytsjerk 32:13
63 Jolanda Born-Lamminga 1973 Leeuwarden 32:27
64 Hannie Keidel 1962 Wirdum Fr 32:34
65 Lies Hoekstra 1962 Loopgroep Leeuwarden 32:40
66 Johanna Herbig 1962 Loopgroep Leeuwarden 32:41
67 Yvonne Guijt 1972 Heerenveen 32:49
68 Cindy van der Kooi 1974 Leeuwarden 32:50
69 Tineke Louwenaar 1958 Leeuwarden 32:50
70 Anne Rixt de Jong 2002 Hempens 32:50
71 Anja Wielinga 1979 Harlingen 32:57
72 Jelly Andreae 1958 Leeuwarden 32:58
73 Marian Rutten 1969 Leeuwarden 33:00
74 Petra Tuithof 1966 Leeuwarden 33:04
75 Joke Hoftijser 1947 Leeuwarden 33:06
76 Wies van den Heuvel 1961 Leeuwarden 33:10
77 Karin Woudstra 1976 Leeuwarden 33:11
78 Sanne Gremme-v. Est 1974 Leeuwarden 33:27
79 Sietske vd Bij 1961 Friesland 33:46
80 Elly Bär 1965 Leeuwarden 34:09
81 Marije Rauwerda 1976 Leeuwarden 34:16
82 Ruth de Jong 1978 Leeuwarden 34:23
83 Sjoukje van der Velde 1961 Lionitas 35:14
84 Ina Kleefstra 1953 Lionitas 35:28
85 Marjet van der Veen 1980 Leeuwarden 35:44
86 J Nijenhuis-van Hattem 1963 Friesland 35:44
87 Jeannette van Dalfsen 1987 Leeuwarden 38:27
88 Mieneke vd Baan 1964 Loopgroep Leeuwarden 39:14
89 Sonja Wobbes 1968 Stiens 39:24
90 Catrien Schade-Melein 1962 Leeuwarden 41:40
91 Marijke Kooistra 1982 Loopgroep Leeuwarden 41:47
92 Meilana Wijnia 1998 Stiens 42:13

MAN, 10 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Mechiel Zantema 1986 Friesland 35:44
2 Wilco Kooistra 1979 Leeuwarden 36:05
3 Jan Willem Davidse 1966 PEC 1910 37:22
4 Timo Schraa 1990 Lionitas 37:47
5 Marten-Jan Ernst 1980 Damwald 39:05
6 Willem Wijma 1990 Leeuwarden 39:14
7 Klaas van Heeringen 1962 Lionitas 39:35
8 Ruben Sijtsma 1988 Leeuwarden 40:14
9 Albert van der ziel 1964 Friesland 40:49
10 Marcel Wiersma 1992 Hallum 40:58
11 Menno Cramer 1967 Loopgroep Leeuwarden 41:05
12 Hendrik Hoogland 1973 Friesland 41:25
13 Menne Valk 1983 Leeuwarden 42:13
14 Theo Borawitz 1959 Lionitas 42:20
15 Jaring de Groot 1966 Lionitas 42:20
16 Egbert-Jan Flik 1970 Leeuwarden 42:20
17 Catrinus Vroom 1971 Lionitas 42:26
18 Jeroen Boersma 1989 Leeuwarden 42:34
19 Meine Jongedijk 1980 Leeuwarden 42:38
20 Erik Bijma 1981 Berltsum 42:45
21 Leendert Jan Breur 1966 Haastrecht 42:46
22 Sjoerd Terpstra 1980 De Sperwers 42:50
23 Klaas Jan Miedema 1979 Goutum 43:01
24 Aise Bouma 1962 Friesland 43:25
25 Arno Miedema 1985 Leeuwarden 43:32
26 Hugo Reitsma 1976 Lionitas 43:52
27 Pim Rasing 1982 Leeuwarden 44:00
28 Auke Meinsma 1986 Leeuwarden 44:02
29 Matthijs Veenema 1979 Oudhorne 44:33
30 Richard Stroobach 1979 Loopgroep Astrea 45:08
31 Rinke de Jong 1962 Friesland 45:13
32 Richard Spoelstra 1980 Lionitas 45:23
33 Arnold Hager 1969 Leeuwarden 45:29
34 Rinke de Jong 1971 Loopgroep Leeuwarden 45:42
35 Marcel de Roo 1980 Friesland 45:58
36 Siem de Vlas 1968 Lionitas 46:01
37 Mindert-Andrijs Kamstra 1992 Munein 46:11
38 André Bär 1963 Lionitas 46:13
39 Hans Breuker 1961 Loopgroep Leeuwarden 46:14
40 Douwe Andre Bouma 1987 Leeuwarden 46:19
41 Gerard Schade 1960 Lionitas 46:28
42 Ytsen de Boer 1966 Steenwijk 46:32
43 Jelle Duijf 1979 Warns 46:57
44 Sander van Lien 1972 Leeuwarden 47:00
45 Duco Zijlstra 1957 Friesland 47:03
46 Bernard Mijnders 1977 Leeuwarden 47:22
47 Carlo Loos 1971 Lionitas 47:51
48 Hessel de Boer 1955 Friesland 48:13
49 Otto de Boer 1955 Friesland 48:15
50 Van Woerden 1980 Leeuwarden 48:32
51 Louis Bakker 1955 Friesland 48:45
52 Dirk Vrind 1971 Burgum 49:03
53 Chris Vreugdenhil 1971 Leeuwarden 49:04
54 Jurgen Bakker 1982 Leeuwarden 49:07
55 Jeep van Wallinga 1973 Leeuwarden 49:27
56 Ruurd Veenstra 1949 Friesland 49:34
57 Rob Jager 1961 Loopgroep Leeuwarden 49:35
58 Roy Gouw 1993 Leeuwarden 49:44
59 Rick Westerhof 1978 Veenendaal 49:51
60 Benny Bijlsma 1951 Friesland 50:03
61 Anne Zijlstra 1958 Leeuwarden 50:16
62 Jacob Dijkstra 1959 Friesland 50:30
63 Wytse Hiemstra 1982 Goutum 50:38
64 Martijn Troostheide 1972 Dokkum 50:44
65 André van den Heuvel 1959 Loopgroep Leeuwarden 50:45
66 Alfred Knobbe 1960 Lionitas 50:48
67 Roeland Van Der Heide 1984 Goutum 51:00
68 Jeffrey Nijenhuis 1979 Leeuwarden 52:13
69 Muhamed Abas 1976 Oldenzaal 52:28
70 Remmelt K Kootstra 1955 Wirdum Fr 52:47
71 Rinke Booi 1964 Drachten 52:48
72 Ronald Leemeijer 1981 Leeuwarden 52:49
73 Harrie Moerings 1967 Leeuwarden 53:19
74 Johannes van der Kooi 1967 Gytsjerk 53:30
75 Ronald Volbeda 1978 Leeuwarden 53:31
76 Nick Nieuwland 1979 Loosdrecht 53:38
77 S.J. Zwart 1976 Hurdegaryp 53:42
78 Harry Meijer 1951 Leeuwarden 54:05
79 Arno Niehof 1981 Leeuwarden 54:11
80 Daniel van der Linden 1983 Goutum 54:12
81 Erik Daling 1979 Leeuwarden 54:28
82 Baldamus 1966 Earnewald 55:02
83 Bauke van der Loon 1957 Lionitas 55:38
84 Wim Manshande 1958 Lionitas 56:29
85 Hans Buitink 1984 Leeuwarden 57:05
86 Lucas Hartkamp 1984 Dronryp 57:13
87 Remco Sikkes 1985 Leeuwarden 57:14
88 Jan Feenstra 1941 Friesland 57:19
89 Marinus de Haan 1978 Hurdegaryp 57:32
90 Reuver?? 1976 Goutum 58:14
91 Jelle de Haan 1968 Haskerhorne 58:58
92 Koos Pietersma 1938 Lionitas 59:07
93 Marc van Gelder 1968 Lionitas 59:19
94 Bonne de Haan 1955 Loopclub Burgum 1:01:51
95 Sjuk Dijkstra 1961 Loopclub Burgum 1:01:51
96 Herman Hoekstra 1952 Friesland 1:09:24

VROUW, 10 KILOMETER

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Saakje Regnerus 1966 Friesland 49:42
2 Mireille Beukers 1991 Assen 50:49
3 Bettie Koops 1961 Lionitas 51:06
4 Nienke van Uitert 1976 Leeuwarden 51:41
5 Rinynne Dirksma 1983 Friesland 52:13
6 Liesbeth Mulder 1967 Lionitas 52:35
7 Miranda Hornstra 1981 Friesland 53:09
8 Kim Boonstra 1980 Leeuwarden 53:38
9 Tialda Zwart 1980 Hurdegaryp 54:01
10 Elisabeth van der Woude 1983 Hallum 54:12
11 Henrieke van der Weg 1981 Hallum 55:39
12 Erwin Bos 1981 Goutum 56:16
13 Saskia Scholtens 1979 Leeuwarden 56:17
14 Linda Dekker 1970 Lionitas 56:59
15 Chantal Grasman 1989 Aldeboarn 57:24
16 Pietsje Boskma 1990 De Westereen 57:30
17 Annechien van der veen 1961 Lionitas 57:33
18 Anita van der Wal 1971 Friesland 57:33
19 Karin Danhof 1971 Friesland 57:33
20 Sarina Jannes 1969 Friesland 57:33
21 Anke Peterson 1950 Lionitas 57:34
22 Miranda Nijenhuis 1980 Leeuwarden 57:34
23 Trea Walstra 1966 Menaam 57:34
24 Aukje Kracht 1957 Loopgroep Leeuwarden 58:33
25 Jeannet Huitema 1960 Lionitas 59:08
26 Frouke Rullman 1984 Leeuwarden 59:14
27 Ricarda van Hiele 1974 De Sperwers 59:57
28 Cilia Marra 1954 Friesland 1:00:53
29 Anneke Regnerus 1975 Marrum 1:02:49
30 Gerdina Brouwer 1965 Earnewald 1:02:56
31 Claudia Wind 1998 Hurdegaryp 1:02:58
32 Anneke van der Meer 1961 Loopgroep Leeuwarden 1:03:47
33 Aruna Hardien 1978 Leeuwarden 1:05:35
34 Grietje Stoker 1965 Wirdum Fr 1:09:24
35 Sjoukje Sinnema 1961 Loopgroep Leeuwarden 1:09:24